Gå inn på Midt-Telemarks hjemmeside, informasjon på om korona på flere språk.