Gå inn på Midt-Telemarks hjemmeside, informasjon  om korona på flere språk.